Světový den hygieny rukou

obrázek
V pátek 5. května 2023 od 12.30 do 15.00 hod. v odpoledním klubu.

Čekají na vás úkoly s drobnou odměnou a soutěž o nejhezčí obrázek z dlaní!