Aktuality

Dětský turnaj v elektronických šipkách duben 2023

Kdy: sobota 8. 4. 2023.
Přihlášení do turnaje od 12.00 do 13.00 hodin, předběžné přihlášky na tel: 604 648 583.
Kde: Restaurace U Chemika, Poděbrady-Polabec.
Soutěž jednotlivců do 18 let.
Druh hry: 301 SINGLE OUT na 2 vítězné legy.
Herní plán: oboustranný pavouk.
Startovné: 50,- Kč za osobu, 5,- Kč za leg.
Ceny: první tři místa - diplom a pohár, každý účastník obdrží cenu.

Klub Kamarád před Velikonocemi

Ve dnech 20.3. až 6.4.2023 nebude z důvodu konání velikonočních dílen a velikonočních prázdnin Klub Kamarád!
Klub Kamarád pokračuje po velikonočních prázdninách od úterý 11. dubna 2023.

Kroužky a odpolední klub před Velikonocemi

Z důvodu konání velikonočních dílen a velikonočních prázdnin
ve dnech 27.3. až 10.4.2023
nebudou kroužky a nebude odpolední klub.
Pokračujeme po velikonočních prázdninách od úterý 11. dubna 2023.

Výsledky keramické soutěže KOČIČÍ SVĚT

Výsledková listina keramické soutěže "Kočičí svět" na tomto odkazu.
Výherci byli pozvání na slavnostní vyhlášení e-mailem.
 

Divadelní představení Hurvínkovo přání

MÁME PLNO!

Sobota 15. 4. 2023.
Divadelní představení v Divadle Spejbla a Hurvínka v Praze.
Sraz: v 11.50 hod. na hlavním nádraží v Nymburce.
Rozchod: v 17.50 na hlavním nádraží v Nymburce.
Cena: 250,- Kč za osobu.
Určeno pro děti i dospělé.
V ceně je vstupenka, pedagogický dozor a pojištění. Jízdné si hradí účastníci sami. Dětem bez doprpvodu  rodičů pomůžeme se zakoupením jízdenky.
Platba do 17. 3. 2023 na účet 200123574/0600.
Je nutné přihlásit se předem!
Přihlášky on-line - klikněte na příspěvek na nadpis a poté na modré tlačítko "Vyplnit přihlášku".

Výstava vašich vzpomínek

obrázek
Přijďte si prohlédnout malou výstavu složenou ze vzpomínek na to, na čem si pochutnávali dědečkové a babičky, když byli ještě kluci a holčičky.
Kde: v chodbě Městské knihovny Nymburk na Palackého třídě.
Kdy: od čtvrtka 26. ledna 2023 do přestěhování výstavy na další místo.

Aktualizace: Dalším místem, kde si můžete prohlédnout výstavu, je Městská knihovna Lysá nad Labem. Vernisáž zde proběhne v pátek 14. 4. 2023. Výstava bude ke shlédnutí od 14. 4. do 12. 5. 2023.

Přijímáme přihlášky na letní pobytový tábor 2023Termín přihlášek: 15. února 2023. MÁME VOLNÁ MÍSTA!!
Přihlášky online.
 

Nová KNIHOBUDKA v DDM

obrázek
Nově najdete ve vstupní chodbě DDM "knihobudku".
Zde si můžete půjčit knihy, nebo si je vzít natrvalo domů.
Můžete sem také přinést knihy pro děti, které doma nevyužijete.

Hra v domě - TŘÍKRÁLOVÁ

obrázek
Krátká hra s malou odměnou.
Hrajeme od 3. 1. 2023 do 9. 1. 2023 v odpoledním klubu v DDM Nymburk.
Pravidla hry ti vysvětlí pedagog v klubu.
Jak se hraje? Vezměte si v odpoledním klubu pracovní list s obrázky, poslechněte si písničku Ondřeje Rumla s názvem KRÁLOVÉ a zakroužkujte obrázky, o kterých uslyšíte v písničce.
 

Hra v domě - Svatokateřinská

obrázek
Krátká hra s malou odměnou.
Hrajeme od 21. 11. 2022 do 30. 11. 2022.
Pravidla hry ti vysvětlí pedagog v klubu.
Hraje se v DDM Nymburk na chodbě před odpoledním klubem.
Jak se hraje: Najděte na chodbě šest lístečků s otázkami. Na každém lístečku jsou dvě odpovědi. Vyber správnou odpověď a zapiš si písmenko, které je u ní napsané. Vyjde ti slovo, které doplníš do úsloví: Přišla svatá Kateřina, nevzdaluj se od _ _ _ _ _ _ .

Hra v domě - Svatomartinská legenda

Hra v domě – Legenda o svatém Martinovi
Krátká hra s malou odměnou.
Hrajeme od 7. 11. 2022 do 18. 11. 2022.
Pravidla hry ti vysvětlí pedagog v klubu.
Hraje se v DDM Nymburk na chodbě před odpoledním klubem.
Jak se hraje: Najděte na chodbě pět lístečků s legendou o svatém Martinovi. Na každém lístečku je obrázek. Sestavte lístečky do správného pořadí a nakonec vyjmenujte ve správném pořadí obrázky na lístečkách.

Hudební kroužky mají volná místa

obrázek
Volná místa v hudebních kroužcích v DDM Nymburk
aktualizováno 20. ledna 2023
 
Kytara pro začátečníky číslo kroužku 15
Tomáš Johan úterý 13.00 hod.
 
Kytara pro pokračující číslo kroužku 16
Tomáš Johan úterý 16.15 hod.
Pavla Schreyerová čtvrtek 13.15 hod.
 
Flétna číslo kroužku 10
Dana Kuchařová čtvrtek 13.00, 14.00, 15.30 a 16.15 hod.

Informace a přihlášky
na https://ddm-nymburk.cz/krouzky.aspx

Dva nové výtvarné kroužky

obrázek
NOVÉ KROUŽKY!
Výtvarný kroužek č. 1 začátečníci pro děti od 4 let
Výtvarný kroužek č. 2 pokročilí pro děti od 7 do 15 let
Přihlašování do kroužků je otevřeno od 29. září 2022.
Kroužek se schází od pondělí 17. října 2022.
Lektorka Lenka Pořízková

ukázky prací z výtvarného tábora a z klubu:
   
 

Hra v domě - Uhodněte zvířata ze ZOO

obrázek
Máš rád krátké hry s malou odměnou?
Pojď si zahrát k nám do odpoledního klubu.
Hrajeme od 20. října 2022 do 10. 11. 2022.
Pravidla hry ti vysvětlí pedagog v klubu.
Hraje se v DDM Nymburk na chodbě před odpoledním klubem.

Kaštany a žaludy v ZOO Chleby

obrázek
Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů byla ukončena.
Plody byly odvezeny do ZOO Chleby a zvířata si na nich už pochutnávají.

Děkujeme všem, kdo jste sbírali a přinesli! Fotogalerie
Soutěž vyhodnotíme během následujícího týdne a výherce budeme kontaktovat.

NAKLÁDÁME A ODVÁŽÍME

obrázek
STOP!
Je pátek 14. 10. 2022 a nakládáme a odvážíme kaštany a žaludy.
Už nám je nenoste, naložené auto odjelo, už si je od vás opravdu nevezmeme.

Děkujeme všem, kdo jste sbírali a přinesli! Fotogalerie
Soutěž vyhodnotíme během následujícího týdne a výherce budeme kontaktovat.

Hra na plotě a soutěž - MEZINÁRODNÍ DEN HUDBY 2022

obrázek
Měla vlasy samou loknu, jé je je, ráno přistoupila k oknu, jé je je...
Správná odpověď zní takto. Z vašich obrázků jsme vylosovali tři výherce, kteří si vyberou malou odměnu z této hudební krabice:


Kdy: od 26. 9. 2022 do 11. 10. 2022.
Určeno dětem a mládeži do 18 let.
ÚKOL: Sestavte ze slov text jedné známé písničky. Slova na deseti kartách hledejte na plotě kolem budovy DDM Nymburk.
Za správnou odpověď si vyzvedněte drobnou odměnu v odpoledním klubu v DDM Nymburk.
Provozní hodiny odpoledního klubu:
pondělí až čtvrtek 12.30-16.30 hod., pátek 12.00-15.00 hod.
 
SOUTĚŽ: Namalujte ilustraci k písničce, jejíž slova jste našli na plotě kolem DDM Nymburk. Obrázek odevzdejte v odpoledním klubu, nebo vhoďte do schránky „podatelna“. Na zadní stranu obrázku napište jméno a telefonní číslo zákonného zástupce (rodiče), na kterém vás zastihneme, pokud vyhrajete malou hudební odměnu. Poslední den pro odevzdání obrázků je úterý 11. října 2022.
 

Operační program Jan Amos Komenský

Jsme zapojeni do projektu Operační program Jan Amos Komenský, číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000564.
Název projektu :
Šablony pro DDM Nymburk
Hlavní cíl projektu:
Cílem Operačního programu Jan Amos Komenský je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel.


 

Odpolední klub od září 2022 - přihlášky

Přijímáme přihlášky do odpoledního klubu na školní rok 2022/2023!

Přihláška je vždy na jeden školní rok, proto prosíme děti přihlášené vloni o novou přihlášku! Přihláška do klubu ke stažení zde. Vyplněnou přihlášku prosím vhoďte do domovní schránky DDM Nymburk.

Základní informace o klubu ke stažení. Klub je zdarma.
Klub zahájil činnost 12. 9 2022.

Také ve školním roce 2022/2023 je vstup do odpoledního klubu pouze pro děti přihlášené buď do klubu, nebo do zájmového kroužku. Přihlašování do kroužků probíhá online zde.

Nejčastější dotazy na to, jak funguje odpolední klub:
Pro koho je určen? 
Klub je určen pro děti docházející do ZŠ, které potřebují v bezpečném prostředí strávit čas mezi koncem školního vyučování a např. příchodem rodičů ze zaměstnání nebo odjezdem autobusu. V klubu mohou děti čekat, než jim začne jejich kroužek. Klub není bezbariérový.
Mám dítě přihlásit? Ano, je nutné vyplnit přihlášku, poté dítě může přijít kdykoli v provozní době a odejít kdykoli v provozní době. Příchod i odchod záleží pouze na dítěti. Při příchodu do klubu se zapíše do sešitu a při odchodu se odepíše. Pobyt v klubu je zdarma.
Hlídá někdo moje dítě? V klubu je pedagogický dozor, který dohlíží nad dodržováním pravidel chování v klubu. Nedohlíží však nad tím, v kolik hodin má dítě přijít nebo odejít.
Co může dítě v klubu dělat? Činnost dítěte v klubu není řízená. V klubu jsou k dispozici stolní hry, počítače s připojením na internet, herní konzole, základní výtvarné potřeby. Jsou tu stoly, u nichž lze psát úkoly.

Setkání u obrázků na charitě

obrázek
Ve čtvrtek 8. 9. 2022 proběhlo slavnostní setkání u obrázků, které malovaly děti z příměstského tábora na zeď ve dvoře naproti obchůdku Farní charity Nymburk.

Fotogalerie ze slavnostního setkání.

Pedagogové z Domu dětí a mládeže zakoupili fasádní barvy, připravili šablony pro kresbu a v rámci výtvarného příměstského tábora vedli děti při realizaci malby na téma Mořský svět. Obrázky rozveselily dvůr před obchůdkem, kde příchozí mohou podpořit provoz charity nákupem praktických věcí a oblečení za velmi nízkou cenu.

Ptáte se - jak omluvit dítě z kroužku?

Milí rodiče, prosíme, omlouvejte děti, pokud nepůjdou na kroužek:
email na ddm zavináčddm-nymburk.cz
nebo sms na 739 679 333.
Děkujeme!

O kroužek už nemáte zájem?

Vážení rodiče, pokud přihlásíte své dítě na kroužek a poté zjistíte, že už o kroužek nemáte zájem, napište nám prosím e-mail nebo nám zavolejte, ať neblokujete místo pro další zájemce. (Nelze odhlásit dítě on-line.) Děkujeme!

Odměny z turnaje v piškvorkách

obrázek
Vyzvedněte si v odpoledním klubu malou sladkou odměnu za účast v turnaji v piškvorkách!
Každý, kdo hrál!

V kategorii na 5 kamenů jsou dva vítězové - dva vítězné poháry!
V kategorii na 3 kameny získává pohár za vítězství jeden hráč.

Diplomy dostávají hráči na 1., 2. a 3. místě a s diplomem i drobnou věcnou odměnu.
Fotografie napoví...

Turnaj v PIŠKVORKÁCH 2022

obrázek
Turnaj v piškvorkách po celý leden 2022
v odpoledním klubu
pro děti od 6 do 15 let
účast zdarma
hlavní výhra - turnajový pohár
drobná odměna pro každého účastníka

provozní doba klubu pondělí až čtvrtek 12.30-16.30 hod., pátek 12.30-15.00 hod.

Odměny budou k vyzvednutí po ukončení turnaje od 1. února 2022.

Při prvním vstupu do klubu je třeba odevzdat přihlášku do klubu na školní rok 2021/2022. Ke stažení zde. Stačí také přihláška do kroužku v DDM Nymburk.

Klávesy - Adventní koncert 2021

obrázek
Na našem YouTube kanálu najdete nová videa z kroužku Klávesy.
Adventní koncert klávesy 2021
Většina dětí letos s hraním na klávesy teprve začíná, o to více si ceníme jejich snahy a odvahy vystoupit před kamerou.

Vylosované odměny - "Sestavte si draka 2021"

obrázek
Vylosovali jsme tři účastníky, kteří získávají čokoládový adventní kalendář za účast na vyrábění papírového draka.
Všem účastníkům nabídneme jedno okénko z adventního kalendáře - jednu malou čokoládu!
Přijďte si do klubu vyzvednout odměnu!
 

Nová konzole a televize v odpoledním klubu

obrázek
Nové vybavení v odpoledním klubu!
Přijďte vyzkoušet zdarma!
Nejnovější konzole Xbox Series S, na které si můžete zahrát tyto hry: Fortnite, Rocket League, Minecraft, Fifa 22.
Nová televize s velkou obrazovkou, skoro jako v kině, s HBO GO a spoustou zajímavých filmů a pohádek. Pravidelné promítání od 13.00 hod.

Při prvním vstupu do klubu je třeba odevzdat přihlášku do klubu na školní rok 2021/2022. Ke stažení zde. Stačí také přihláška do kroužku v DDM Nymburk.

Odměny v turnaji PRŠÍ 2021

obrázek
Každý účastník v turnaji PRŠÍ získal malou čokoládovou odměnu. První tři nejlepší účastníci získali navíc ještě turnajový pohár.

STAVTE SE V KLUBU A VYZVEDNĚTE SI ODMĚNU!
Odměny jsou připravené k vyzvednutí od 1. listopadu do 19. listopadu 2021.
 

Výsledek soutěže Děti zvířátkům 2021

obrázek
Informace pro účastníky soutěže ve sběru kaštanů a žaludů DĚTI ZVÍŘÁTKŮM 2021:

Kaštany, které jste přinesli do DDM Nymburk, byly naloženy na auto a odvezeny do obory v Rožďalovicích. Celkem jste nasbírali 640 kg.
Děkujeme vám!

Výherce kontaktujeme po telefonu v týdnu od 18.10.2021. Odkaz do fotogalerie.

Ohlédnutí za příměstskými tábory

Jsme na youtube

Věděli jste, že máme kanál na youtube?
Dům dětí a mládeže Nymburk

Aktivity na doma

Portál pro sdílení aktivit, nápadů, návodů, cvičebních lekcí a především dobré mysli https://mitkamjit.cz/

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti 2018

Vyjádření k Dotazníku spokojenosti s DDM
V období březen – říjen 2018 probíhalo získávání zpětné vazby na naše aktivity pomocí dotazníků. Elektronický dotazník za toto období vyplnilo 33 respondentů, nikdo nevyužil možnosti odevzdat tištěný dotazník.
Potěšilo nás pozitivní hodnocení našeho webu (97 % respondentům se líbí), kroužků (průměrné hodnocení vyšší než 9 z 10 hvězdiček, stejně jako hodnocení letního pobytového tábora. O maličko nižší hodnocení získaly příměstské tábory (průměr 8,5 hvězdiček z 10).
Většina respondentů uvedla, že jim nabídka kroužků připadá dostatečná, dostali jsme podnět k rozšíření sportovních kroužků, což je vzhledem k omezeným prostorám tělocvičny málo pravděpodobné. Další poptávka byla po rukodělných činnostech (drátkování, korálkování) a kroužcích pro chovatele apod. Rozšíření nabídky kroužků tímto směrem nevylučujeme, máme však zkušenost, že větší oblibě se těší kroužky se širším zaměřením (Výtvarný, Šikulové než např. Quilling). Co se týká jazyků a kroužků pro dospělé, k nimž jsme také dostali podnět, pravidelně nabízíme kroužek ruštiny a italštiny (pro děti i dospělé), kde jsou i nyní volná místa.
Co se týká podnětů k akcím, které bychom měli zařadit do nabídky, navrhované zdobení perníčků zatím nemáme v plánu, ale už 8. 11. si k nám tradičně můžete přijít upéct svatomartinské rohlíčky. Pro děti v odpoledním klubu (6 - 15 let) se střídají akce a soutěže vztahující se k ročnímu období (nyní soutěž o nejkrásnějšího draka, halloweenské vyrábění, následuje adventní tvoření, valentýnské tvoření aj.).