Kreslíme se svatým Martinem

obrázek
Soutěž: Nakresli husu nebo koně svatého Martina.
Obrázek odevzdej v odpoledním klubu.
Na zadní stranu obrázku napiš jméno. Můžeš vyhrát malou odměnu.
Poslední den pro odevzdání obrázku je čtvrtek 16. 11. 2023. Výhercům budeme předávat odměny od pondělí 20. 11. 2023 v odpoledním klubu.
Určeno dětem a mládeži do 16 let.