Malí debrujáři

VÝJIMKA: Začínáme od 5. října 2021!

Klub malých debrujárů sdružuje děti a mládež, které májí zájem o přírodní vědy, techniku a ekologii. Chtějí objevovat, bádat a experimentovat s přírodními zákonitostmi a jevy.
Kroužek se koná na ZŠ Tyršova Nymburk.

Pokud by nebylo možné realizovat kroužek prezenčním způsobem, kroužek probíhat nebude a adekvátní část platby vám vrátíme v závěru školního roku.

 
Číslo kroužku: 33
Den: úterý
Čas: 15.05-16.05
Lektor: PhDr. David Michálek
Věková skupina: od 10 let
Cena: 700,-
Kapacita: volno
Kde: DDM Nymburk