Elektrotechnický kroužek

Kroužek se bude konat v SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804 (tzv. COP). . Děti se sejdou v recepci COPU Nymburk. Činnost kroužku bude zahájena 23.9.2020.
Číslo kroužku: 30
Den: středa
Čas: 14.30-16.30
Lektor: Martin Hemerka
Věková skupina: od 3. třídy ZŠ
Cena: 1.100,-
Kapacita: obsazeno
Kde: DDM Nymburk