Projektový den v Muzeu klasického knihařství (jarní PT)