Tábor pro pět smyslů - příměstský

TÉMA: TÁBOR PRO PĚT SMYSLŮ

Tábor je určený pro předškoláky, prvňáky a druháky - 5 až 8 let. (Děti, které už mají za sebou 2. třídu, se mohou také zúčastnit.)

Rámcový program na jednotlivé dny ke stažení: 2022_program-pro-5-smyslu.docx Změněno 23. 6. 2022.

Tábor je určen předškolákům a mladším školákům. Je vhodný také pro děti s odlišným mateřským jazykem a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Budeme rozvíjet sluchové a zrakové vnímání, motoriku, řeč atd. Tábor bude probíhat v budově DDM a v okolí (parky, hřiště apod.).

Tábor probíhá v čase 8 -15 hodin (děti mohou přicházet do DDM 7:30 - 8). Sraz a rozchod je obvykle v DDM.

Každé dítě by mělo mít pevnou obuv na ven  a přezůvky dovnitř, pokrývku hlavy, repelent, krém na opalování, oblečení pro celodenní pobyt venku (počítejte se změnou počasí), batůžek na záda s pláštěnkou (ne deštník), náhradními ponožkami, se svačinou (jídlem) a pitím na celý den, reflexní prvek na oděv nebo batoh, případně drobné kapesné. 

Všechny děti musí mít ofocenou zdravotní kartu pojištěnce.

Skupina dětí bude mít 20 účastníků.

Změna programu vyhrazena!

Organizační pokyny ke stažení.


Platby za letní příměstské tábory zašlete na účet 200123574 / 0600, v.s. 1313, do 30. dubna 2022.
Do poznámky uveďte jméno dítěte a slova "příměstský tábor pro pět smyslů".

Poté, co vyplníte přihlašovací formulář online, odchází na váš email potvrzení a detailnější přihláška a souhlas s GDPR ve wordu - prosím vyplňte je a doneste oba dokumenty do kanceláře DDM Nymburk.
Termín: 22.-26. 8. 2022
Hlavní vedoucí: Mgr. Jiřina Bartošová
Věková skupina: 5-8 let
Cena: 1.250,- Kč / týden
Kapacita: obsazeno