Procvičování českého jazyka pro druháky

Kroužek začne ve čtvrtek 6. ledna 2022.

Kroužek je určen žákům 2. ročníku ZŠ, je vhodný i pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Náplní kroužku je opakování školního učiva (nauka o slovní zásobě, dělení hlásek na souhlásky a samohlásky, pravopis apod.), procvičování čtení a rozvoj slovní zásoby.
Číslo kroužku: 8
Den: čtvrtek
Čas: 15.30-16.15
Lektor: Mgr. Jiřina Bartošová
Věková skupina: 2. ročník ZŠ
Cena: 650,- Kč za leden-červen 2022
Kapacita: volno
Kde: DDM Nymburk