předŠKOLÁČEK (příprava na 1. třídu)

Kroužek Předškoláček je kroužek určený dětem předškolníko věku. Děti během roku získávají nové vědomosti, rozšiřují si slovní zásobu, poznávají smysl učení, zdokonalují se v komunikaci s vrstevníky i dospělými. Pomocí her, názorných ukázek, obrázků, říkanek, vyprávění se učí novým poznatkům. Při samostatné práci si fixují správné návyky a rozvíjejí svoje nadání.
Doporučujeme přezůvky. Ostatní potřebný materiál dostane dítě v rámci kroužku.

Pokud by z důvodu špatné epidemiologické situace nebylo možné realizovat kroužek prezenčním způsobem, bude kroužek probíhat distančně (pracovní listy, videa, komunikace s rodiči e-mailem apod.).
Distanční forma bude považována za plnohodnotnou náhradu, nebudeme vracet platby.
 
Číslo kroužku: 6
Den: pondělí
Čas: 14.30-15.30
Lektor: Bc. Hana Svobodová
Věková skupina: 5 - 6 let
Cena: 1.000,-
Kapacita: obsazeno
Kde: DDM Nymburk