Klávesy Po 16.00-16.45

Kroužek začíná v pondělí 5.10.2020.

Kroužek je vhodný pro děti od 6 let, výuková hodina trvá 45 minut.
Během výuky se děti  naučí správnému sezení a držení těla u nástroje, postavení prstů, hře pravou a levou rukou zvlášť a koordinovaně. Dále si osvojí hru sólovou a čtyřruční (doprovází vyučující, případně spolu s jiným dětmi v hodině). Seznámí se skladbami různých stylových období, hraje sólově i čtyřručně.
Součástí výuky je hudební nauka, určená k seznámení  se základy teoretických znalostí jako jsou notová osnova, tóny, intervaly, akordy, pomlky, dynamika atd. Teoretické znalostí pak děti využijí v praxi.
V průběhu roku proběhnou třídní vystoupení (prostory DDM Nymburk).  

Budete potřebovat desky s průhlednými fóliemi na papíry velikosti A4, psací potřeby a notový sešit.
 
Číslo kroužku: 18
Den: pondělí
Čas: 16.00-16.45
Lektor: Viktoria Meyer
Věková skupina: od 6 let
Cena: 1.100,-
Kapacita: obsazeno
Kde: DDM Nymburk