Klávesy 14.15-15.00

Kroužek je vhodný pro děti od 6 let, výuková hodina trvá 45 minut.
Během výuky se děti  naučí správnému sezení a držení těla u nástroje, postavení prstů, hře pravou a levou rukou zvlášť a koordinovaně. Dále si osvojí hru sólovou a čtyřruční (doprovází vyučující, případně spolu s jiným dětmi v hodině). Seznámí se skladbami různých stylových období, hraje sólově i čtyřručně.
Součástí výuky je hudební nauka, určená k seznámení  se základy teoretických znalostí jako jsou notová osnova, tóny, intervaly, akordy, pomlky, dynamika atd. Teoretické znalostí pak děti využijí v praxi.
V průběhu roku proběhnou třídní vystoupení (prostory DDM Nymburk).

Budete potřebovat desky s průhlednými fóliemi na papíry velikosti A4, psací potřeby a notový sešit.

Pokud by z důvodu špatné epidemiologické situace nebylo možné realizovat kroužek prezenčním způsobem, bude kroužek probíhat distančně (videohovory + e-maily).
Distanční forma bude považována za plnohodnotnou náhradu, nebudeme vracet platby.

 
Číslo kroužku: 18
Den: úterý
Čas: 14.15-15.00
Lektor: Mgr. Jiřina Bartošová
Věková skupina: od 6 let
Cena: 1.100,-
Kapacita: obsazeno
Kde: DDM Nymburk