Výstava keramických výrobků žákyně keramického kroužku

Doporučujeme vám výstavu keramických výrobků Agáty Küstové, které vznikly v kroužku keramiky v DDM Nymburk pod vedením Halky Johanové v letech 2012 -2018.
Fotografie k nahlédnutí.