Výjimky v začátku kroužků

Kroužky v DDM Nymburk začaly v týdnu od 14. září 2020.
Poslední termín pro zaslání platby je 17. října 2020.

VÝJIMKY
Fotografický kroužek začíná až po ukončení mimořádných opatření.
Kroužek Klávesy začíná až po ukončení mimořádných opatření.
Malí debrujáři měli v plánu začít od 6. října 2020, ale začnou až po ukončení mimořádných opatření.


Kroužky Ruský jazyk a Italský jazyk v letošním školním roce neotvíráme.