Vyhodnocení soutěže Ptačí hostina

Všem děkujeme za účast! Poslali jste mnoho opravdu pěkných obrázků.
Výherci již byli kontaktováni po telefonu nebo emailem.

Všichni ostatní, kdo jste kontaktováni nebyli, si můžete stáhnout diplom za účast v soutěži Ptačí hostina.

Oceněné obrázky najdete v galerii na našich stránkách, celkem ve třech částech:
1. část jednotlivci všech kategorií
2. část kolektivy I. a II. kategorie
3. část kolektivy III. kategorie

Nymburákům jsme nabídli termín pro osobní vyzvednutí diplomu a odměny.
Přespolní mohou očekávat diplom a odměnu poštou.
(Jména oceněných autorů na internetu zvěřejňovat nebudeme.)