Stávka

obrázek
PODPORUJEME STÁVKU

I když je DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE NYMBURK  27. 11. 2023 otevřený a kroužky probíhají, chceme vyjádřit svou podporu všem stávkujícím.

Vnímáme, že školy a školská zařízení bojují za zlepšení, nebo alespoň zachování stávajících podmínek vzdělávání. Šetření na školství se nevyplatí. Kvalitní vzdělání nelze zajistit bez toho, aby školy měly dostatek prostředků na mzdy pedagogů a všech dalších pracovníků nutných k fungování školského zařízení.  Aktuálně se věkový průměr učitelů pohybuje kolem 47 let. Školy obtížně hledají učitele a další pracovníky, protože jejich práce je dlouhodobě podhodnocená. Pokud dojde ke snižování mezd, stane se práce ve školství ještě méně atraktivní.
Nyní má vláda v plánu ušetřit na všech pracovnících a ještě ubrat finance na provoz zařízení. Našeho DDM  se netýká snížení počtu odučených hodin, ale trápí nás již  zavedené financování podle počtu „unikátních účastníků“.  To znamená, že děti, kterým se u nás líbí a  chodí na několik kroužků, se nám započítají pouze jednou. Finance pro DDM se pak odvíjejí od počtu unikátních účastníků, i když neodpovídají reálnému počtu odučených hodin. Aktuálně je počet unikátních návštěvníků DDM Nymburk o 450 nižší než počet skutečných účastníků vzdělávání. Ačkoli platíte kroužkovné, snažíme se jeho výši udržovat na takové částce, aby byly volnočasové aktivity dostupné pro co největší množství dětí.
To, že se nám daří rozšiřovat nabídku služeb a zvelebovat prostředí DDM, je možné jen díky prostředkům z dalších zdrojů (Evropské projekty, granty) a především díky kreativitě a osobnímu nasazení všech interních a externích pracovníků, kteří práci ve školství považují za svou srdeční záležitost.

Stávku podporujeme, protože jsme přesvědčeni, že úspory, které vláda chystá, způsobí destrukci současného systému. Školy nebudou moci s menším množstvím finančních prostředků zajistit svůj provoz, natožpak kvalitní vzdělávání.