Procvičování ČJ pro 2. třídu ZŠ - nový kroužek

Kroužek je určen žákům 2. ročníku ZŠ.
Je vhodný i pro žáky s odlišným mateřským jazykem.
Náplní kroužku je opakování školního učiva (nauka o slovní zásobě, dělení hlásek na souhlásky a samohlásky, pravopis apod.), procvičování čtení a rozvoj slovní zásoby.

přihlášky online

čtvrtek 15:30 – 16:15
cena: 650 Kč (leden – červen 2022)
maximálně 4 děti v kroužku
vedoucí Mgr. Jiřina Bartošová

Kroužek začne ve čtvrtek 6. ledna 2022.