Přijďte si vyzkoušet zdarma ELEKTROTECHNICKÝ KROUŽEK

obrázek
Přijďte si vyzkoušet, co děláme v elektrotechnickém kroužku!
První návštěva je zdarma. Nutné nahlásit účast předem na tel. 739 679 333.
Kroužek se koná v SOŠ a SOU Nymburk, V Kolonii 1804 (tzv. COP).
Sraz je na vrátnici ve středu v 13.30 nebo v 16.00 hod.

Určeno dětem od 3. třídy ZŠ. Cena 1.500,- Kč na celý rok. Lektor Tomáš Johan.
Účastníci se během školního roku seznámí se zapojováním jednoduchých obvodů, budou pracovat nejprve se stavebnicí a potom i bez ní.  V kroužku elektrotechniky by se děti měly naučit rozeznávat a zapojovat součástky a naučit se také manuálně pracovat s běžným nářadím. Budou pracovat i s reálnými elektrickými zařízeními (pokud máte nějaké rozbité, nefunkční zařízení, můžete ho přinést na kroužek).