Pošli pohled 2020

Vzhledem k omezení vstupu do budovy DDM Nymburk pouze pro přihlášené účastníky zájmového vzdělávání letos neproběhne slavnostní předání cen.
Vylosovaným výhercům zašleme výhru poštou.

Soutěž na letní prázdniny "Pošli pohled"

Určeno: dětem a dospělým.
Termín: od 1.7.2020 do 31.8.2020.

Podmínky: pošli pohled na adresu Domu dětí a mládeže Nymburk v době letních prázdnin. Nezapomeň uvést celé jméno, věk, svou adresu a telefonní číslo (u dětí na zákonného zástupce).

Vyhodnocení: výherci budou vylosováni v září 2020 a obdrží věcnou cenu.

Výsledky naleznete na www.ddm-nymburk.cz.