NOVÝ KROUŽEK - Angličtina pro školáky

Angličtina pro školáky (2. - 3. třída), Čtvrtek 13:30 - 14:30 VOLNO
Děti si prostřednictvím konverzace a her procvičí základy anglické gramatiky a obohatí si slovní zásobu.
Doporučujeme přezuvky, ostatní potřebný materiál dostane dítě v rámci kroužku.
500Kč
Kroužek probíhá od března 2019.
Vede Bc. Veronika Loudilová   přihlášky na kartě Kroužky - č. kroužku 40
 
Angličtina pro školáky (4. - 5. třída), Čtvrtek 14:30 - 15:30 OBSAZENO
Děti si prostřednictvím konverzace a her procvičí základy anglické gramatiky a obohatí si slovní zásobu. S dětmi je zároveň možné procvičit i školní látku, která jim není jasná.
Doporučujeme přezuvky, ostatní potřebný materiál dostane dítě v rámci kroužku.
500Kč
Kroužek probíhá od března 2019.
Vede Bc. Veronika Loudilová     přihlášky na kartě Kroužky č. kroužku 41