Malování v restauraci Biograf 2019

obrázek
Výtvarná soutěž v restauraci Biograf na náměstí v Nymburce

Téma: Hurá na prázdniny!
Kategorie:
I. děti do 6 let
II. 1. – 5. třída
III. 6. – 9. třída
IV. 16 – 99 let
 
Podmínky: formát A4, na zadní straně označit jménem a příjmením, č. kategorie, kontakt (mobil, e-mail).
K malování použijte pouze pastelky, které jsou k dispozici v restauraci!
Pokud bude soutěžní obrázek namalován jinou technikou, bude z hlasování vyřazen.

Termín pro malování: 1.7.-5.8.2019.
Termín pro hlasování: 9.8.-31.8.2019. Hlasují návštěvníci restaurace, kteří vyberou tři nejlepší práce v každé kategorii.

Výherci budou kontaktováni. Vyhodnocení proběhne v září 2019 v restauraci Biograf. Vítězové obdrží diplom a věcnou cenu.