Kroužky, které začínají později

Velka většina kroužků v DDM Nymburk začíná v týdnu od pondělí 12. 9. 2022.
Odpolední klub také začíná od od pondělí 12. 9. 2022.

Výjimky:
Kroužek Malí debrujáři bude začínat od úterý 4. října 2022.
Kroužek Stolní tenis bude začínat ve čtvrtek 6. října 2022.
Kroužek Čtenářský klub pro děti s odlišným mateřským jazykem bude začínat od 6. října 2022.
(U kroužku Čtenářský klub pro děti s odlišným mateřským jazykem čekáme, zda se naplní minimální počet přihlášených účastníků.)

Nové pondělní výtvarné kroužky sbírají přihlášky od 29. září 2022, začnou v pondělí 17. října 2022.