Hudební kroužky mají volná místa

obrázek
Volná místa v hudebních kroužcích v DDM Nymburk
 
Kytara pro začátečníky číslo kroužku 15
Tomáš Johan úterý 13.00, 13.45 a 14.30 hod.
 
Kytara pro pokračující číslo kroužku 16
Tomáš Johan úterý 16.15 hod.
Pavla Schreyerová čtvrtek 13.15 hod.
 
Ukulele pro začátečníky číslo kroužku 13
Pavla Schreyerová středa 13.15 hod.
 
Flétna číslo kroužku 10
Dana Kuchařová úterý 14.30 hod., čtvrtek 13.00, 14.00, 15.30 a 16.15 hod.

Informace a přihlášky
na https://ddm-nymburk.cz/krouzky.aspx