Dětský šipkový turnaj

Plánovaný termín pro dětský šipkový turnaj je sobota 28.11.2020.
Přihlášení do turnaje od 12.00 do 13.00 hodin.
Místo konání: Restaurace U Chemika, Poděbrady - Polabec
Soutěž jednotlivců:
I. kategorie – do 12 let, II. kategorie – od 12 do 18 let
Druh hry: 301 / 501 SINGLE OUT na 2 vítězné legy
Herní plán: oboustranný pavouk
Startovné: 50,- Kč za osobu, 1 leg za 5,- Kč
Ceny: první tři místa – diplom a pohár, každý účastník obdrží cenu