Hvězdářský nebo Astronomický kroužek

Rádi bychom vás upozornili, že v Lysé nad Labem na ZŠ Bedřicha Hrozného se otevírají dva nové kroužky.

1. Hvězdářský kroužek (6 - 10 let)
Budeme poznávat planety a hvězdy, povídat si o vesmíru a o tom, jak jej lidé zkoumají. Budeme také pozorovat opravdovým hvězdářským dalekohledem. Lekce rozšiřují učivo prvouky a přírodovědy I. st. ZŠ.
Kroužek se koná na ZŠ B. Hrozného v Lysé n. Labem, v budově TGM (Školní náměstí 1318/14) v úterý od 13:00 do 13:45. Začínáme 26. září.

2. Astronomický kroužek (11 - 15 let)
Budeme se zabývat vesmírem, našimi poznatky o něm a také prostředky, kterými vesmír dnes zkoumáme. V jednotlivých lekcích probereme základní typy vesmírných objektů a naučíme se je poznávat. Budeme také pozorovat skutečným hvězdářským dalekohledem. Lekce rozšiřují učivo fyziky II. st. ZŠ.
Kroužek se koná na ZŠ B. Hrozného v Lysé n. Labem, v budově BH (nám. B. Hrozného 12) v úterý od 14:00 do 15:00. Začínáme 26. září.